Finská studia

Vlastní stránky oddělení finských studií najdete ZDE.

Bakalářský program Germánská a severoevropská studia se specializací Finština i dvouoborový navazující magisterský obor Finská filologie, které lze studovat v oddělení finských studií ÚGS FF UK, se profilují jako obory filologické, to znamená, že jsou zaměřené převážně na jazyk a literaturu, ale zahrnují i studium reálií Finska, částečně i v širším celoseverském kontextu.

Vzhledem k dlouhodobé tradici kulturních, politických, společenských, hospodářských a dalších styků České republiky s Finskou republikou, potažmo všemi severskými zeměmi, a rovněž vzhledem ke vzrůstající rozmanité spolupráci těchto zemí v rámci Evropské unie má vysokoškolské studium finštiny jako úředního jazyka Finské republiky i Evropské unie nadále své nezastupitelné místo ve skladbě filologických oborů pěstovaných na Filozofické fakultě UK. Jak ukazuje současný geopolitický vývoj, důkladné znalosti jednotlivých regionů Evropy, včetně znalostí jazykových a kulturních, budou hrát v dalších vzájemných vztazích uvnitř Evropské unie velmi důležitou roli. Absolventi obou specializací/oborů se mohou uplatnit v řadě oblastí, například v kulturních institucích, médiích a v nakladatelstvích, na zastupitelských úřadech, v cestovním ruchu či v oblasti obchodu jako specialisté na Finsko.

Úvod > Ústav > O ústavu > Finská studia