Uchazeč

  • Bližší informace o studiu najdete na stránkách jednotlivých oddělení Ústavu germánských studií:

 Němčina | Nizozemština | Dánština | Norština | Švédština | Finština

 

  • Každoroční Den otevřených dveří v budově fakulty (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1) se koná zpravidla druhou sobotu v lednu.
    • V rámci dne otevřených dveří proběhnou prezentace programů otevíraných na Ústavu germánských studií, během nichž Vám vyučující osobně představí obor a nároky na přijetí a zodpoví Vaše otázky.
    • Pro aktuální informace sledujte webové stránky fakulty. Změna času a místnosti vyhrazena.
  • Garanti přijímacího řízení pro obory otevírané na ÚGS:

Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. – Germanistika
Mgr. Pavel Dubec, Ph.D. – Skandinavistika
Mgr. Irena Kozmanová, Ph.D. – Nederlandistika
Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. – Finská studia

 

Úvod > Uchazeč