Uchazeč

  • Bližší informace o jednotlivých oborech resp. specializacích najdete na stránkách oddělení Ústavu germánských studií:

 Němčina | Nizozemština | Dánština | Norština | Švédština | Finština

 

  • Každoroční Den otevřených dveří v budově fakulty (Nám. Jana Palacha 2, Praha 1) se koná zpravidla druhou sobotu v lednu.
    • V rámci dne otevřených dveří proběhnou prezentace oborů otevíraných na Ústavu germánských studií, během nichž Vám vyučující osobně představí obor a nároky na přijetí a zodpoví Vaše otázky.
    • Pro aktuální informace sledujte webové stránky fakulty. Změna času a místnosti vyhrazena.
  • Garanti přijímacího řízení pro obory otevírané na ÚGS:

Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. – německý jazyk a literatura

Mgr. Pavel Dubec, Ph.D. – skandinavistika (Bc. i Mgr. obory)

Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. – nizozemský jazyka a literatura

Mgr. Lenka Fárová – finská studia, finská filologie

 

Úvod > Uchazeč