OBD evidence

Evidování odborné činnosti pro zaměstnance

Zadávání publikací do evidence

Ústav germánských studií provádí vlastní evidenci publikační činnosti svých pracovníků, pro zanášení svých vědeckých výsledků tedy používejte tyto formuláře a nikoliv fakultní databázi OBD. Formulář odpovídající typu Vašeho výstupu otevřte, vyplňte, uložte na svém počítači a poté odešlete emailem jako přílohu Editě Schejbalové (editasch@seznam.cz).

Při vyplňování položek „Název příspěvku“, „Anotace“ a „Klíčová slova“ je třeba postupovat následovně:

  • Je-li jazykem originálu čeština, je třeba vyplnit tyto položky česky a anglicky
  • Je-li jazykem originálu angličtina, je třeba vyplnit tyto položky pouze anglicky
  • Je-li jazykem originálu jakýkoliv jiný jazyk, je třeba vyplnit tyto položky v tomto jazyce a anglicky

Záznam bude katedrou vložen do OBD a dále fakultou do databází RIV a RUV – do těch ho tedy již nevkládejte, aby nedošlo ke zdvojení záznamů. Od loňského roku je navíc nutné vybírat z Vašich vědeckých výstupů (všech, nejen těch za minulý rok) 10 nejvýznamnějších k hodnocení. U těchto výstupů je nutné zaslat i pdf a po zanesení do OBD Klárou Smejkalovou je seřadit dle důležitosti následujícím způsobem: Prihlaste se na verso.is.cuni.cz, na liště kliknete na OBD a pak na „Nejvýznamnější výsledky“, vyberte 10 nejvýznamnějších, a seřaďte je 1-10.

Před koncem lhůty k zanášení vědeckých výsledků (obvykle 31.1.) v databázi OBD zkontrolujte, zda jsou Vaše záznamy zaneseny všechny a bezchybně; zabráníte tím možným nejasnostem.

Systém není vždy rychlý a intuitivní, prosíme o Vaši shovívavost. V případě nejasností či dotazů se neváhejte obrátit na Jiřího Starého (jiri.stary@email.cz).

Formuláře ke stažení

Databáze vědeckých výstupů

Databáze uměleckých výstupů

Úvod > OBD evidence