OBD evidence

Evidování odborné činnosti pro zaměstnance

Zadávání publikací do evidence

Ústav germánských studií neprovádí vlastní evidenci publikační činnosti svých pracovníků, pro zanášení svých vědeckých výsledků tedy používejte přímo fakultní databázi OBD.

Od nedávna je navíc nutné vybírat z Vašich vědeckých výstupů (všech, nejen těch za minulý rok) 10 nejvýznamnějších k hodnocení. U těchto výstupů je nutné připojit pdf a seřadit výsledky dle důležitosti následujícím způsobem: Přihlaste se na verso.is.cuni.cz, na liště kliknete na OBD a pak na „Nejvýznamnější výsledky“, vyberte 10 nejvýznamnějších, a seřaďte je 1-10.

Před koncem lhůty k zanášení vědeckých výsledků (obvykle 31.1.) v databázi OBD zkontrolujte, zda jsou Vaše záznamy zaneseny všechny a bezchybně; zabráníte tím možným nejasnostem.

Systém není vždy rychlý a intuitivní, prosíme o Vaši shovívavost. V případě nejasností či dotazů se neváhejte obrátit na Jiřího Starého (jiri.stary@email.cz).

Úvod > OBD evidence