O knihovně ÚGS

Knihovna Ústavu germánských studií

Hlavní budova FF (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1), místnost 323.
Knihovna obsahuje převážně germanistický fond. K dílčím fondům skandinavistiky, nederlandistiky a finštiny viz níže.

Otevírací doba

Adresa
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Knihovna Ústavu germánských studií
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1

E-mail: libgerm@ff.cuni.cz

Tel.&Fax.
Tel. +420 221 619 246
Fax. +420 221 619 241

Facebook

Knihovnice: Mgr. Karolína Bučková, Mgr. Martina Doležalová
Pomvědi: Tatiana Nováková, Ondřej Váňa
Stipendisté: Vitali Brezhnev, Yekaterina Pomazova, Johana Stejskalová

Knihovna skandinavistiky

bližší informace najdete na stránkách skandinavistického oddělení

Knihovna nederlandistiky

Knižní fond oddělení nederlandistiky se z větší části nachází v Knihovně Jana Palacha.
Nejběžnější učebnice, slovníky a další publikace jsou rovněž dostupné v Knihovně Ústavu germánských studií.

Příruční knihovna nederlandistiky pro potřeby vyučujících je umístěna v pracovně č. 118.

Příručka finštiny/ Suomen laitoksen kirjasto

Příručka finštiny je součástí Knihovny Jana Palacha. Značná část fondu byla přesunuta do KJP, kde byla postupně zpracována a zpřístupněna (většinou) ve volném výběru.

Příručka finštiny sídlí v hlavní budově FF UK, 4. patro, číslo dveří 420. Knihy, časopisy a další materiály jsou zde k dispozici k prezenčnímu studiu. Po dohodě je možné knihy zapůjčit do studovny KJP.

Otevírací hodiny/ Aukioloajat

Sledujte také aktuální informace o změnách otvírací doby na nástěnce finštiny.

Telefon: 221 619 337

E-mail: libfins@ff.cuni.cz

Úvod > Knihovny > O knihovně ÚGS