Mezinárodní konference studentů germanistiky PRAGESTT 2023

Již dvanáctý ročník a konečně opět v prezenční formě!

PRAGESTT (Prager Germanistische Studierendentagung), založená studenty Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, je mezinárodní konference pro studenty germanistiky. Již dvanáctým rokem nabízí otevřenou platformu pro vědeckou výměnu mezi mladými germanisty, kteří zde prezentují výsledky svých bakalářských, magisterských a disertačních prací a dalších vědeckých projektů, a získala si značnou mezinárodní prestiž.

Dvanáctý ročník PRAGESTT se koná 24. a 25. března 2023 v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (prezenční forma). PRAGESTT 2023 se zúčastní celkem 34 přednášejících z 24 univerzit a 10 zemí. Program a abstrakty příspěvků naleznete zde.

 

Úvod > Z ústavu > Mezinárodní konference studentů germanistiky PRAGESTT 2023