Vysoce kvalitní monografie 2021

V letošním kole soutěže Vysoce kvalitní monografie UK 2021 uspěli dva kolegové z ÚGS, a to Mgr. Lucie Korecká s titulem Wizards and Words: The Old Norse vocabulary of magic in a cultural context a doc. Filip Charvát, M.A. s monografií Jan Mukařovský und Hans-Georg Gadamer. Zwei Lesarten des literarischen Kunstwerks, jenž se umístila na výborném 2. místě.

Oběma srdečně gratulujeme!

Hlavním cílem Soutěže je podpora autorů vysoce kvalitních monografií a jejich mateřských fakult či dalších univerzitních součástí. Soutěž vysoce kvalitních monografií tak svým charakterem doplňuje stávající systém přidělování institucionálních prostředků vysokým školám a jejich součástem. Hodnocení nejvýznamnějších monografií UK v daném období dvěma jedenáctičlennými odbornými komisemi (komise pro lékařské a přírodní vědy a komise pro humanitní a společenské vědy) tak jasně stanovuje standardy i úroveň náročnosti pro jednotlivé typy publikací, které si činí nárok být považovány za klíčové ve svých vědeckých oborech.

 

Úvod > Z ústavu > Vysoce kvalitní monografie 2021