Změna úředních hodin sekretariátu

S ohledem na rozhodnutí o distančním studiu a na rozhodnutí Krizového štábu UK

se mění od 29. 11.  do 10. 12. (zatím) úřední hodiny sekretariátu:

pondělí, středa a čtvrtek  11.00  – 15.00 h.

Ve středu dne 2. 12. jsou však z důvodu rezervace na očkovacím místě (3. vakcinace) úřední hodiny paní Mgr. Aleny Orten zrušeny.

_________________________________________________________________________________________

According to the decision on distance learning and the decision of the Crisis Staff

changes from 29 November to 10 December of the Secretariat’s office hours:

Monday, Wednesday, and Thursday 11.00 a.m. – 3 p.m. 

Nevertheless, on Wednesday, December 2, due to the reservation at the vaccination centre (3rd vaccination), the office hours of Mrs Alena Orten are canceled.

Úvod > Z ústavu > Změna úředních hodin sekretariátu