Germanistika

Stránky oddělení germanistiky při Ústavu germánských studií FF UK.

→ german.ff.cuni.cz

Více informací

Skandinavistika

Stránky oddělení skandinavistiky při Ústavu germánských studií FF UK.

→ nordic.ff.cuni.cz

Více informací

Nederlandistika

Stránky oddělení nederlandistiky při Ústavu germánských studií FF UK.

→ ned.ff.cuni.cz

Více informací

Finská studia

Stránky oddělení finských studií při Ústavu germánských studií FF UK.

→ fin.ff.cuni.cz

Více informací